Buzağı Büyütme Yemi
KULLANIM ŞEKLİ
  • MARYEM BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ 2. ayın sonundan itibaren erkek buzağılarda 180 günlük, dişi buzağılarda ise 120 günlük oluncaya kadar serbest bir biçimde kullanılması gereken bir yemdir.
  • Buzağıların önünde istediği kadar içebileceği şekilde temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
  • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile MARYEM BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ’ne geçilmelidir.
  • Bu yaştaki buzağılara kaba yem olarak orta veya iyi kaliteli kuru otlar verilmelidir. Su bakımından zengin mısır silajı, pancar posası gibi kaba yem hammaddeleri işkembede yer kaplayacağından ve bu yaştaki buzağılarda sindirilebilirliklerinin az olması nedeni ile kullanılmamalıdır. 

Tablo 1: 0 - 60 günlük buzağılar için örnek besleme programı

Yaş/Gün Erkek Buzağı Dişi Buzağı Saman-Yonca - Kuru Ot (kg) Su
61-120 Serbest Serbest Serbest Serbest
121-180 Serbest Düve yemine geçilir Serbest Serbest

 

KULLANMA ALANLARI

2. ayın sonu - 180 günlük erkek buzağılar ile 2. ayın sonu - 120 günlük dişi buzağılarda kullanılır.

FAYDALARI

İşkembenin gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı iyileştirir.

Buzağılarda sağlıklı bir iskelet ve kas sistemi sağlar.

Dişi buzağılarda iyi bir büyüme performansı sağlayarak erken yaşlarda damızlıkta kullanma olanağı sağlarken, erkek buzağılarda hızlı bir ağırlık artışı sağlar.